Астана қаласындағы жекеменшік мектеп

Астана қаласы,

Айша Бибі көшесі, 35

08:00 - 17:00

Дүйсенбі - жұма

Айша Бибі к-сі, 35

Астана, 010000

08:00 - 17:00

Дүйсенбі - жұма

Білім беру ұйымының жалпы сипаттамасы

ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ

жүктеу

БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы анықтама жүктеу
Заңды тұлға өкілін басшы лауазымына тағайындау туралы бұйрық жүктеу
Білім беру ұйымының жарғысы жүктеу
Лицензия және (немесе) оған қосымша жүктеу

КАДРЛЫҚ ҚҰРАМҒА ТАЛДАУ

Педагог кадрлармен жасақталғандығы туралы мәліметтер. Әдістемелік ұсынымдарға 7-қосымшаға сәйкес басшының қолымен және мөрімен расталған кесте қоса беріледі, оның ішінде:

– бағаланатын кезеңге педагогтардың штаттық кестесі.

2021-2022 оқу жылы жүктеу
2022-2023 оқу жылы жүктеу
2023-2024 оқу жылы жүктеу
Педагог кадрлардың құжаттары жүктеу

БІЛІМ АЛУШЫЛАР КОНТИНГЕНТІ

Бағаланатын кезеңдегі білім

алушылар контингентінің тізімі.

2021-2022 оқу жылы жүктеу
2022-2023 оқу жылы жүктеу
2023-2024 оқу жылы жүктеу

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС

2021-2022 оқу жылы жүктеу
2022-2023 оқу жылы жүктеу
2023-2024 оқу жылы жүктеу

ОҚУ-МАТЕРИАЛДЫҚ АКТИВТЕР

Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз ету туралы мәліметтер. 9-қосымша жүктеу
Кабинеттердің видеолары . жүктеу
Ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдар үшін жағдайлардың болуы. жүктеу
Бухгалтерлік есептілік деректерінен негізгі құралдардың тізбесі (білім беру ұйымы бекіткен және білім басқармасы органымен келісілген түгендеу тізімдемесі). 2021 оқу жылы жүктеу
2022 оқу жылы жүктеу
2023 оқу жылы жүктеу
Шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару немесе ғимараттарға сенімгерлік басқару құқығын немесе ғимаратқа жалдау шартын растайтын құжат. жүктеу
Медициналық қызмет көрсетудің болуы туралы, оның ішінде медициналық пункттің және медициналық қызметке лицензияның болуы туралы мәліметтер. 10-қосымшаға. жүктеу
Медициналық қызметке лицензия. жүктеу
Медициналық қызмет көрсетуге арналған Денсаулық сақтау ұйымдарымен шарт. жүктеу
Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету шарты. жүктеу
Санитарлық ережелер мен нормаларға сәйкес келетін тамақтану объектісінің болуы туралы мәліметтер. 11-қосымша. жүктеу
Халыктың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті органның санитариалық-эпидемиологиялық қорытыдысы немесе Санитариялық қағидаларға сәйкес білім алушыларды тамақпен қамтамасыз етуге арналған шарт. жүктеу
Өрт қауіпсіздігі саласындағы сәйкестікті тексеру нәтижелері туралы акт/хат. жүктеу

АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАР  ЖӘНЕ КІТАПХАНАЛЫҚ ҚОР

Әдістемелік ұсынымдардың 12 қосымшасына сәйкес оқу, көркем және ғылыми әдебиет қорының болуы туралы мәліметтер. жүктеу
Кітапхана видео. жүктеу

БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ

4, 9-сынып оқушыларының білім, білік және дағды сапасын бағалау нәтижесі, 13-қосымша. жүктеу