Астана қаласындағы жекеменшік мектеп

Астана қаласы,

Айша Бибі көшесі, 35

08:00 - 17:00

Дүйсенбі - жұма

Айша Бибі к-сі, 35

Астана, 010000

08:00 - 17:00

Дүйсенбі - жұма

Оқу бағдарламасы

«Ақжол-РА» жекеменшік мектебінің оқу жоспары сәйкес әзірленді

 • ҚРК 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 бекіткен Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартымен (бұдан әрі – МЕМДӘМБС);
 • ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 327 қаулысымен бекітілген Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартымен (бұдан әрі – ҚР МЖМБС-2015);
 • ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Орта (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта) білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартымен (бұдан әрі – ҚР МЖМС-2012);
 • ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 қаулысымен бекітілген негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартымен (бұдан әрі – ҚР МЖМБС-2016);
 • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 тамыздағы № 484 қаулысымен бекітілген Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;
 • ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 15 тамыздағы № 485 қаулысымен бекітілген жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының (бұдан әрі – ҚР МЖМБС-2012).

Мектеп тұжырымдамасын әзірлеу кезінде біз мектептегі білім берудегі үздік әлемдік жетістіктерге және өзіміздің бай педагогикалық тәжірибемізге сүйендік.

Мектеп жұмыс жүйесінде:

 • Қазақ, шет тілін ерте оқыту (мектепалды сыныптан бастап)
 • Ерте профильдеу: бірінші сыныптан бастап информатиканы оқыту.
 • Оқушылардың жыл сайын қалалық, республикалық, халықаралық пәндік олимпиадаларға қатысуы.
 • Мұғалімдер шеберлігі мектебін қалыптастыру (мұғалімдердің шығармашылық зертханаларын құрумен)
 • Мектепті басқарудың демократиялық түрі.
 • Медициналық-психологиялық әлеуметтік қызметтің белсенді жұмысы.
 • Логопедиялық кабинеттің белсенді жұмысы.

Қосымша үйірмелер жұмыс істейді: 

 • Жүзу;
 • Каратэ;
 • Еркін күрес;
 • Шахмат;
 • Вокал;
 • Робототехника;
 • Жылдам оқу;
 • Фортепиано;
 • Қытай тілі;
 • Ағылшын тілі.

Оқу аптасы кесте бойынша қосымша және жеке сабақтарды қосқанда 5 күнді құрайды.

«Ақжол-РА» жекеменшік мектебінде Оқыту қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі. Оқу процесіне ағылшын тілін тереңдетіп оқыту пәндері енгізілді.

Оқушыларды тәрбиелеу бағдарламасы Ұлттық білім академиясының кешенді тәрбие жоспарына сәйкес ұйымдастырылады. Тәрбие іс-шаралары адамгершілік қасиеттерді тәрбиелеу мақсаттарын көздейді және оқушылар үшін қолжетімді деңгейде жүзеге асырылады.